PRIVACYVERKLARING MKK

 

MAASLAND KOZAKKENKOOR

kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat U gebruik maakt van de diensten van Maasland Kozakkenkoor en/of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maasland Kozakkenkoor verstrekt. Maasland Kozakkenkoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–          Uw voor-en achternaam

–          Uw adresgegevens

–          Uw telefoonnummer

–          Uw e-mailadres

–          Uw IP-adres

Maasland Kozakkenkoor verwerkt Uw persoonsgegevens om telefonisch contact met U op te kunnen nemen als U daar om verzoekt en/of om U schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien U telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Maasland Kozakkenkoor Uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met U gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Maasland Kozakkenkoor bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt.

Maasland Kozakkenkoor verstrekt Uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de Website van Maasland Kozakkenkoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van Uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die Uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Maasland Kozakkenkoor gebruikt deze informatie om de werking van de Website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Maasland Kozakkenkoor maakt mogelijk gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maasland Kozakkenkoor bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van Uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Maasland Kozakkenkoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Maasland Kozakkenkoor heeft hier geen invloed op.

Maasland Kozakkenkoor heeft Google geen toestemming gegeven om via Maasland Kozakkenkoor verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

                                                                                                                                               MKK bladzijde 2

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maaslandkozakkenkoor@gmail.com

Maasland Kozakkenkoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek reageren.

Maasland Kozakkenkoor neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien U meer informatie wenst over de beveiliging van door Maasland Kozakkenkoor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maasland Kozakkenkoor op via maaslandkozakkenkoor@gmail.com

De Website van Maasland Kozakkenkoor is als volgt te bereiken:

www.maaslandkozakkenkoor.nl/page/welkom

Maasland Kozakkenkoor is voorts te bereiken via onze secretaris:

de heer Piet Ramakers, Lintjeshaag 13, 6141 MB Limbricht (NL),

telefoonnummer: 0611722474

E-mailadres: maaslandkozakkenkoor@gmail.com

Ingeschreven in het Verenigingenregister Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer: 14084707.

Bankrelatie: Rabobank, IBAN NL22RABO0117216593

TERUG