GESCHIEDENIS

 

Acte de Présence

40 Jaar Zanghistorie van

 

Het Maasland Kozakkenkoor uit

Grevenbicht.

 

 

                                                                     

We schrijven het jaar 1978, toen het dierenpark (Kasteelpark) in Born in grote financiële moeilijkheden verkeerde.

Een groep vrienden van dit dierenpark stak de koppen bij elkaar. Er werd een grootscheepse actie op touw gezet middels een 10-daags feestprogramma, waaraan spontaan werd meegewerkt door vele verenigingen en particulieren uit de (voormalige) Gemeente Born en omgeving.

Op de slotavond van deze feestmarathon was er een uitbundige feestelijke stemming, omdat deze actie een overweldigend succes was geworden.

In die feestelijke stemming kwam een aantal leden van het toenmalige revuegezelschap Theater Komiek uit Grevenbicht, een dorp aan de Maas met een bloeiend verenigingsleven, spontaan op het idee om live op het toneel het beroemde Wolgalied uit Der Zaréwitsch van Franz Léhar ten gehore te brengen.

Uit de voorraad oude kleren, welke waren opgehaald door Jong Nederland om tijdens de actie te verkopen, werden op Russisch lijkende uniformen gecreëerd.

Bert Ramakers trad op als solist, terwijl andere personen zorgden voor de muzikale begeleiding.

Het was een daverend succes en het was een lust om te horen hoe hier de geboorte plaats vond van een vriendenclub. Er werden liederen van allerlei aard gezongen, maar de ‘slavische’ liederen trokken alle aandacht en iedereen zong naar hartelust mee.Tot plotseling iemand zei: laten we eens met een aantal mensen proberen om specifiek Russische of Slavische liederen te gaan zingen, want in deze regio is er op dit gebied niets te vinden?

De koppen werden bij elkaar gestoken en zo werd het idee geboren om een Russisch koor op te richten, welke door het leven zal gaan met de toepasselijke naam:  Maasland Kozakkenkoor.

In de directe omgeving werden goede zangers aangetrokken zodat na enkele repetities de première kon plaats vinden en wel in januari 1979: er stonden 12 ‘kozakken’ voor het eerst op de planken in Gemeenschapshuis Oos Hoes (nog steeds het huidige repetitielokaal) te Grevenbicht.

De eerste stap naar een blijvend succes was gezet. Het stimulerend effect van dit succes zou de komende jaren haar vruchten afwerpen. Met veel enthousiasme en spontaniteit werden (en worden) nog steeds de repetities op de woensdagavond trouw bezocht.

Vele optredens hierna volgden in eigen regio en daarbuiten, in België, Duitsland en Luxemburg. De huidige samenstelling van het koor bestaat uit 24 mannenstemmen, waaronder enkele goede solisten.

De zangers komen voornamelijk uit de Gemeente Sittard-Geleen en uit het ‘Land van Swentibold’ . Het koor wordt muzikaal ondersteund door een eigen accordeonist, ofschoon de meeste liederen à capella worden gezongen.

 Bert Ramakers is vanaf de oprichting tot op heden de muzikaal leider van dit gezelschap. Verder presenteert het Maasland Kozakkenkoor zich in authentiek Russische kledij.

In het Russische landschap zijn veel variaties, zoals bergstreken, toendra’s, steppen en moerassen. Deze variaties vinden we terug in de muziek van het

Maasland Kozakkenkoor.

De muziek is boeiend tot aan de laatste noot.

 Russische en Slavische gebruiken worden in zang tot uiting gebracht met passie, vol overgave, melancholisch, wervelend, soms vrolijk en meeslepend.

Het omvangrijke repertoire omvat muziek uit Rusland, Polen, Oekraïne, Kroatië, Tsjechië, Dalmatië, Slovenië, Italië, Frankrijk en Duitsland en met name koorwerken, uitermate geschikt voor het opluisteren van eucharistievieringen.

Een aantal van deze geestelijke composities, overwegend gezongen in de Russisch-byzantijnse ritus, passen bovendien perfect bij wereldlijke uitvoeringen. 

Verder beschikt het Maasland Kozakkenkoor over een enorm repertoire aan volksliederen. Deze grijpen terug op de geschiedenis en de traditie van het Russische en Oekraïense volk. Ze variëren van zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen, zoals De Twaalf Rovers, het ‘eenzame klokje’, ‘avondklokken’,  Stenka Razin, Ei Uchnjem, enz….

 

Het is niet voor niets, dat naast de reguliere optredens het Maasland Kozakkenkoor Eucharistievieringen opluistert in de Russisch – Byzantijnse ritus met overige (Slavische) kerkgezangen. Ook de opluistering van huwelijken en Kerstconcerten staan op het programma.

Enkele malen trad het koor op met het beroemde Trio St. Petersburg uit Rusland, beter bekend door haar optreden met André Rieu en zijn Strauss-orkest.

 

Of het nu gaat om het oproepen van de majestueuze mystiek van een orthodoxe eredienst of om de uitgelaten vrolijkheid van Russen en/of Oekraïners, het Maasland Kozakkenkoor weet de juiste toon te treffen….

In 2003 vierde het koor op uitbundige wijze haar 25-jarig bestaansjubileum. Een speciaal hiertoe gevormd ‘Jubileum comité 25 jaar Maasland Kozakkenkoor’ nam de organisatie voor haar rekening, zoals het 3-daagse uitstapje naar Trier en de Jubileum dag op zondag 26 oktober 2003. 

Tijdens deze jubileum dag werden de jubilarissen gehuldigd, welke vanaf de oprichting lid zijn van de vereniging, kortom ‘de mannen van het eerste uur’. Veel toehoorders vroegen na afloop van de concerten, of het koor ook een eigen CD heeft en telkens moest men ‘nee’ verkopen.

 

Eind 2006 ging aldus een langgekoesterde wens in vervulling: er werd een eigen CD opgenomen met een 20-tal Slavische gezangen en liederen welke door het koor in de afgelopen 29 jaar zijn gezongen.

 

Onlangs werd deze prachtige CD uitgebracht en door de liefhebbers met veel enthousiasme ontvangen. Een echte aanrader dus voor de liefhebbers van Russische koormuziek, maar van het Maasland Kozakkenkoor in het bijzonder! Voor de opluistering van een ontspannende middag of avond middels een concert, opluistering tijdens een eucharistieviering, bruiloft of ander (jubileum)feest, is het Maasland Kozakkenkoor een terechte keuze!

Voor meer informatie en/of reserveringen kan men zich wenden tot het secretariaat:

Piet Ramakers, Lintjeshaag 13, 6141 MB Limbricht;

telefoon 0611722474

E-mail :

maaslandkozakkenkoor@gmail.com

 

  terug