DONATEURS

 

 

 

Het Maasland Kozakkenkoor is op zoek naar Donateurs

Wij stellen daar dan ook wat tegenover .

U ontvangt van ons een donateurskaart welke twee personen

het recht geeft alle door het koor zelf georganiseerde concerten te bezoeken. 

Het Maasland Kozakkenkoor stelt zich tot doel minimaal

vijf keer per jaar een concert te organiseren.

 

U kunt zich aanmelden middels  een mail te zenden naar maaslandkozakkenkoor@gmail.com 

waarin u uw adresgegevens en de hoogte van de donatie vermeldt.

 

Als u vervolgens uw donatie stort op 

bankrekening  NL22RABO011.72.16.593 t.n.v. het Maasland Kozakkenkoor

en onder vermelding van donatie,

wordt de donateurskaart u per omgaande toegezonden.

 

 Bij voorbaat onze dank.

 

 

 

TERUG