De Domijnen

Maasland Kozakkenkoor

Mannenkoren

Klein mannenkoor, 21 zangers, met beoefening van de vocale muziek, voornamelijk uit Rusland en de Balkanlanden. Het koor treedt als zodanig op in de vorm van een ‘Russisch kozakkenkoor’ met originele kozakkenkledij en laarzen.
Het Maasland Kozakkenkoor bestaat sedert 1978 en heeft in de loop der jaren een eigen stijl
ontwikkeld conform de maatstaven van de ‘echte’ Russische kozakkenkoren. Ofschoon er in
Nederland een redelijk aantal kozakkenkoren zijn, weet het Maasland Kozakkenkoor zich in
Limburg goed te manifesteren omdat hier nauwelijks van dit soort koren zijn.
De zangers komen voornamelijk uit de gemeente Sittard-Geleen, maar ook uit Stein, Echt, Roermond en Onderbanken. Bovendien beschikt het koor over een aantal eigen solisten.
Musicus Bert Ramakers uit Baarlo is al vanaf de oprichting de dirigent van dit gezelschap.
Het koor wordt muzikaal ondersteund door een eigen accordeonist, ofschoon de meeste liederen a-capella worden gezongen.
Voor inlichtingen en/of boekingen kan men terecht bij het secretariaat/pr. Zaken:
Piet Ramakers te Limbricht, tel. 0611722474