40 jaar zanghistorie

 

40 jaar zanghistorie met het

Maasland Kozakkenkoor

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat het Maasland Kozakkenkoor werd opgericht, reden te meer om een feestje te bouwen. We schrijven het jaar 1978, toen het voormalige dierenpark, en huidig Kasteelpark in Born in grote financiële moeilijkheden verkeerde.

Een groep vrienden van dit dierenpark stak de koppen bij elkaar. Er werd een grootscheepse actie op touw gezet middels een tiendaags feestprogramma, waaraan spontaan werd meegewerkt door vele verenigingen en particulieren uit de toenmalige gemeente Born.

 

Op de slotavond van deze feestmarathon was er een uitbundige feestelijke stemming, omdat

deze actie een overweldigend succes was geworden. In die feestelijke stemming kwam een aantal leden van een toenmalig revuegezelschap uit Grevenbicht, een dorp aan de Maas met een b(l)oeiend verenigingsleven, spontaan op het idee om live op het toneel het beroemde Wolgalied uit de operette ‘der Zaréwitsch’ van Franz Léhar ten gehore te brengen en zo geschiedde…..

 

Na dit succes werden de koppen werden bij elkaar gestoken en zo werd het idee geboren om een ‘Russisch’ koor op te richten, welke door het leven zal gaan met de toepasselijke naam: Maasland Kozakkenkoor.

In de directe omgeving werden goede zangers aangetrokken zodat na enkele repetities de première kon plaats vinden en wel in januari 1979: er stonden 12 ‘kozakken’ voor het eerst op de planken in Gemeenschapshuis Oos Hoes te Grevenbicht (nog steeds het huidige repetitielokaal).

 

De eerste stap naar een blijvend succes was gezet. Het stimulerend effect van dit succes zou de komende jaren haar vruchten afwerpen. Met veel enthousiasme en spontaniteit werden (en worden) nog steeds de repetities op de woensdagavond trouw bezocht.

 

In de afgelopen veertig jaar heeft het koor al vele concerten op haar naam staan in zowel binnen –

als buitenland, Vanaf de datum van oprichting staat het koor nog steeds onder leiding van

dirigent en medeoprichter Bert Ramakers uit Baarlo.

Naast de viering van zijn 40-jarig dirigentenjubileum zijn nog een aantal zangers die het koor

trouw zijn vanaf het eerste uur: Jup Fitting (1e tenor), Jan Vencken (1e tenor), Jos Pörteners

(bariton), Piet Ramakers (bariton/tevens secretaris) en Wil de Bruijn, (medeoprichter en vanaf 1998 erevoorzitter).

 

De huidige koorbezetting bestaat uit 20 mannenstemmen. Ofschoon de meeste liederen a-capella

worden gezongen, worden enkele liederen begeleid door de eigen accordeonist.

 

Om dit jubileum luister bij te zetten wordt eind mei van dit jaar een driedaagse concertreis

georganiseerd naar de Rursee in Duitsland. Hier wordt op de zondagochtend een Eucharistieviering in de Byzantijnse ritus opgeluisterd met dito gezangen in de RK Kerk van

de plaats Simmerath. Op de zaterdagavond hier aan voorafgaand, een concert in de bovenzaal van het VVV-kantoor in het plaatsje Einruhr.

 

Op zaterdag 13 oktober vindt er een besloten feestavond plaats voor de leden met hun partners. Tijdens deze avond zullen dan ook de jubilarissen en in ’t bijzonder de dirigent worden gehuldigd vanwege hun veertig jaar trouw lidmaatschap.

Het bestuur van het Maasland Kozakkenkoor zal verder een zaterdag of zondag in de maand

september aanwijzen, waarbij concerten zullen worden verzorgd door het Maasland Kozakkenkoor zelf en andere koren of ensembles, voor belangstellenden, oud-leden en de sponsoren van de vereniging. Men zal hierover worden geïnformeerd via de regionale weekbladen en de lokale radio- en TV stations.

Meer info over het Maasland Kozakkenkoor kan men verkrijgen via de website: MKK.webklik.nl

of door een mailtje te sturen naar het secretariaat: maaslandkozakkenkoor@gmail.com